6. 2. 2015XXXI. Horácký bál, KD Krahulčí
14. 2. 2015Masopustní rej na náměstí, Telč
14. 2. 2015Celostátní sraz turistů, Telč
28. 3. 2015Vítání jara a stavění máje, Telč
6. 4. 2015Velikonoční obchůzka Telčí - neveřejná obchůzka chlapců
16. 5. 2015Májové slavnosti a kácení máje, Telč
26. - 27. 6. 2015Festival v Šale [*SK]
11. 7. 2015Jarmark, Telč
18. 7. 2015Festival v Březí
12. 9. 201515. výročí Kraje Vysočina, Jihlava
19. - 20. 12. 2015Živý betlém, Telč
Informace na facebooku