Pásma

Soubor má ve svém repertoáru valnou většinu typických horáckých tanců a tanečních kroků ve všech jejich různých podobách.Ve svých pásmech má zařazeny tzv. „směsky“ i „tance skladebné“.Vedle většiny obvyklých druhů tanečních kroků novějších i starších (obkročák, valčík, polka a pod.) se v horáckých tancích objevují i osobité varianty různých základních kroků, vlastní pouze horáckým tancům. Velmi rozmanitá a bohatá je i škála ostatních tanečních prvků: nejrůznější druhy tanečního držení, množství způsobů podtáčení i obratů, pohybů trupem, rukama a nohama, poskoků i výskoků, podupů, natřásání, cupání, houpání, kmihů aj.Stejně pestré jsou horácké tance i po stránce melodické, námětové, kompoziční a choreografické.

Pásma lze různě kombinovat, takže Podjavořičan může podle potřeby pořadateli nabídnout vystoupení pětiminutové, ale také až dvouhodinový pořad.

 
 
 
Created by SEKERKADESIGN