Soubor

Soubor Podjavořičan byl založen v dubnu r. 1989. Ve svých řadách sdružuje mladé lidi se zájmem o folklór a zvyky z oblasti Horácka, především z Telče a okolí.

Místní lidovou tradici oživuje pořádáním pravidelných akcí – Horáckého bálu, jarmarku, Vítání jara, Masopustní merendy apod. Několik let pořádal Mezinárodní folklorní festival, na němž měly možnost prezentovat se další folklorní soubory, české i zahraniční. Nyní spolupořádá s městem Telč tradiční Májové slavnosti.

Podjavořičan se sám zúčastnil již mnoha festivalů nejen v Česku, ale i v zahraničí. Do svého repertoáru soubor zařazuje původní tance a písně, které dál zpracovává a spojuje do jednotlivých pásem, jindy jsou programy tematicky zaměřeny, např. na určité období roku – Masopust nebo na druh lidské činnosti – Tkalci (řemeslnické tance). Tanečníci vystupují v ručně vyšívaných svátečních krojích, při některých příležitostech vymění nedělní kroj za pracovní, všední. Muzika hraje i na zvláštní nástroje, tzv. „skřipky“ či „dyndy“.

fotografie souboru Podjavořičan

 
 
 
Created by SEKERKADESIGN