Každoroční aktivity souboru

 1. Horácký ples zahajuje nabídku kulturních akcí spjatých se souborem Podjavořičan. V Krahulčí nebo Telči – ples v krojích, předtančení, hosté

2. Masopustní průvod masek je tradiční lidovou veselicí oslavující odchod zimy. Soubor organizuje veselý průvod masek městem za doprovodu živé hudby. Jeho kroky vedou podle  zvyku nejprve na radnici, kde je starosta města žádán o povolení veselit se a radovat. Po jeho požehnání se maškarní průvod přesouvá od jednoho stavení ke druhému, kde za popřání úrodného roku dostane od majitele domu pohoštění. Součástí průvodu je také „šatlava“, kam bývá katy uvrhnut nejeden z přihlížejících, který se nenechá strhnout k veselému reji masek.

Blejskani

3. Velikonoční jízda městem se koná každoročně na velikonoční pondělí. Jízdy se účastní především krojovaní chlapci, kteří navštěvují tanečnice ze souboru, aby je pomlázkami vyplatili a dostali za to od nich kraslice a výslužku.

4. Výstavy z činnosti souboru se konají u příležitosti významnějších výročí souboru.

5. Vítání jara je tradiční slavností, nad jehož pořádáním převzalo záštitu město Telč. Často bývají pozváni hosté z folklorních souborů z jiných regionů.

6. Jarmark neboli řemeslné trhy na náměstí v Telči jsou ukázkou lidových řemesel. Díky celodennímu kulturnímu programu se těší vysoké návštěvnosti a zájmu veřejnosti z širokého okolí.

7. Živý betlém tradičně zpestřuje předvánoční trhy na nádvoří telčského zámku. Komponovaný pořad v podání zhruba šedesáti účinkujících různých věkových kategorií v autentických kostýmech a za doprovodu živé hudby vychází z biblického příběhu o narození Ježíše a klanění tří králů. Sestává z tradičních lidových koled, říkadel a tanců.

 
 
 
Created by SEKERKADESIGN