Historie

Vznik a vývoj souboru

Soubor vznikl v dubnu 1989 jako taneční doprovodná složka pěveckého sboru Smetana v Telči na popud jeho členů. Když sbor nacvičil pásmo Horáckých písní, paní Jana Návratová, jeho dlouholetá členka, zkusila dát dohromady několik mladých lidí, kteří by byli ochotni zatancovat k pásmu několik typických horáckých tanců v krojích. Sama byla překvapena, kolik mladých lidí v Telči má zájem o folklór, když dala bez problémů dohromady deset párů. První vystoupení se konalo v Dušejově 27. srpna 1989 společně se sborem Smetana. Po prvním vystoupení v Telči, které se konalo v září 1989, bylo zřejmé, že není možno spojit živost tanečníků s klidem pěveckého sboru. Proto se tanečníci rozhodli osamostatnit a založili taneční folklórní soubor.

Na vůbec první zkoušku souboru se přišel podívat pan Jaroslav Novák, který měl zájem a chuť podílet se na jeho činnosti. Když v roce 1988 spolupořádal 1. Horácké slavnosti pod názvem „Horácko tančí a zpívá“, jeho touha působit ve folklórním souboru byla tak veliká, že poté co dostal tip na Janu Návratovou, ho přivedla až do souboru Podjavořičan.Před prvním samostatným vystoupením vyvstal problém, pod jakým jménem bude soubor vystupovat. Členové se dlouho nemohli dohodnout, jak soubor pojmenují. Když bylo třeba napsat název souboru do kroniky, rozhodla Jana Návratová sama a vybrala jeden z návrhů, který vypovídá o místě působení. Je odvozen od jména nejvyššího vrchu Českomoravské vrchoviny Javořice, pod nímž se Telč nachází - tedy Podjavořičan.

Soubor Podjavořičan funguje od svého založení jako samostatný právní
subjekt – Občanské sdružení Podjavořičan. V roce 1990 se zaregistroval ve Folklórním sdružení, tzv. FoS. Je také jedním ze zakládajících členů Horáckého folklórního sdružení, které vzniklo v dubnu 1991.

Členská základna

Zakládající členové byli vedoucí Jana Návratová a Jaroslav Novák a 24 tanečníků, jejichž věkový průměr byl 18 let. Počet tanečníků během dalších dvou let ještě vzrostl až na 16 párů. Postupem doby až do současnosti se počet ustálil na 8 až 12 párech.Členská základna se plynule obměňuje novými mladými lidmi se zájmem o folklór, když starší členové odchází do zaměstnání či zakládají rodiny a nemohou věnovat dostatek času práci v souboru.

Úspěchy souboru

Soubor je v hojné míře zván na přehlídky a festivaly po celé České republice i do zahraničí. U nás je to zejména mezinárodní festival v Šumperku, Chodské slavnosti v Domažlicích, Liptálské slavnosti, mezinárodní folklórní festival „Pod Zvičinou“ v Lázních Bělohrad, Horácké slavnosti ve Světlé nad Sázavou, mezinárodní folklórní festival v Mistříně, festival ve Frenštátě pod Radhoštěm a mnoho dalších. Na většinu z těchto akcí je soubor zván opakovaně, protože svým předchozím vystoupením nadchl místní obyvatelstvo a je zárukou toho, že lidé se na něj přijdou podívat znovu. Soubor reprezentuje město Telč nejen na výjezdních akcích, ale je také zván, aby reprezentoval město a předvedl své umění delegacím, které navštíví Telč.

Během svého působení navštívil Podjavořičan také mnoho zemí po celé Evropě. V mnoha z nich soubor navázal dlouhotrvající přátelství. Každoročně jezdí do malé rakouské vesnice Schönberg am Kamp na jejich selské trhy, kde při svém prvním vystoupení zanechal velice milý dojem. Opakovaně je také zván do švýcarského Belpu, který je družebním městem Telče. Zde navázal kontakty s mládežnickou muzikou Musikgesellschaft Belp, se kterou se navzájem zve na významná výročí a akce. Mezi tato partnerství lze zařadit i družbu s německým souborem Die Ludwigsteiner. Kromě účasti na festivalu Setkání mládeže na hradě Ludwigstein, jezdí soubor na tento hrad prezentovat české velikonoční a vánoční zvyky na výstavy, které tam probíhají.Soubor také několikrát přijal pozvání vystupovat do družebních měst Šaľa na Slovensku a do německého města Rothenburg ob der Tauber, kde reprezentuje horácký folklór i město Telč.

Největším úspěchem je bezpochyby významné ocenění z festivalu v Turecku v roce 1994. Přesto, že je pro tamní obyvatele náš folklór poněkud exotický, byl, tehdy nezkušený, soubor oceněn cenou za nejlepší choreografii „Zlatý karagöz“ za předvedené pásmo Masopust.

V roce 1998 se souboru dostalo významné pocty – byla mu udělena „Cena města Telče“ za jeho podíl na zachování vědomí o kulturní tradici Telčska a za to, jak při svých vystoupeních v naší republice i v zahraničí přispívá k propagaci města.


 
 
 
Created by SEKERKADESIGN